CAFE

[흥미돋]여시가 생각하는 소녀시대 최고의 타이틀곡은?

작성자알칼리|작성시간23.11.21|조회수1,797 목록 댓글 42

출처 : 여성시대 알칼리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AdjhDjKbcUg?si=AyKU6b8FGmixKMFp

다만세

 

 

 

https://youtu.be/BFJfcExz5h0?si=nghk0EvGq1IhwNzi

소녀시대

 

 

 

https://youtu.be/nMVVGj0iLSI?si=io6EAFLgjDr2pobA

gee

 

 

 

https://youtu.be/z3RTc-8J3CU?si=WCJ8DyJuTOE9L0oH

소원을 말해봐

 

 

 

https://youtu.be/VAMpkZnbLV8?si=XvVcilqGtJx27C6K

oh

 

 

 

https://youtu.be/zOgjjZkc-ws?si=PKcW3niOK9pmTfPt

run devil run (주소 누르면 재생 가능

 

 

 

https://youtu.be/_NoAOJb3bmM?si=1uP1eXhSzgOdjzdx

 

 

 

https://youtu.be/Sexb3tIK09s?si=lZGHkU8mdNSWowIb

the boys

 

 

 

https://youtu.be/eD1Mx9p-IMQ?si=dqB0J3El8nDAi5Yh

i got a boy

 

 

 

https://youtu.be/FZj3ws4d1uM?si=cCngreHgFc4CUQ-M

미스터 미스터

 

 

 

https://youtu.be/meDhOybc4Yo?si=nqcrNveIcl8xG_vo

party

 

 

 

https://youtu.be/APafAyReBYI?si=IL-GS3OfShOjE_3s

lion heart

 

 

 

https://youtu.be/rS64hQ9s8C4?si=9SpbliyjY8YATMb4

you think

 

 

 

https://youtu.be/PSFRVCwGwfc?si=WeKd8jjOOW3O39AC

all night

 

 

 

https://youtu.be/GnBrCHAqJJY?si=nbGChv4XqmHDX6aB

holiday

 

 

 

https://youtu.be/06IJM0r4IQc?si=AEjsA7NLPCxS22-G

forever 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

무맥락, 갑분싸 댓글 금지

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자라랄랄라 작성시간 23.11.21 다만세
  • 작성자사계절 곰 작성시간 23.11.21 소원을 말해봐
  • 작성자한남 소추 쫙작 찢어먹어도 보릿고개 작성시간 23.11.21 다만세
    소녀시대의 정체성 같음
  • 작성자171717 작성시간 23.11.21 더보이즈 개사랑했음..
  • 작성자따봉토석아고마워 작성시간 23.11.21 소말
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼