CAFE

[스크랩] [흥미돋]긍정의 힘을 믿고 있는 트윗 모음

작성자스튜핏|작성시간24.06.11|조회수4,945 목록 댓글 15

출처: 여성시대 루부루부루


도파민과 혐오에 굴하지 않고
우리 친절하게 또 행복하게 살자~


https://x.com/da2brxxk/status/1767128337175220399?s=20https://x.com/Radiance_____/status/1767121015715647852?s=20
https://x.com/Pasilipursn11/status/1769666418755445077?s=20
https://x.com/beatdead22/status/1769536758272676209?s=20

https://x.com/plzstudynow/status/1769317228435079269?s=20
https://x.com/Mumu_Mobi/status/1769237402512654661?s=20
https://x.com/da2brxxk/status/1767947994333429865?s=20
https://x.com/bback_it_up/status/1768166406628192326?s=20
https://x.com/da2brxxk/status/1767947436734185903?s=20
https://x.com/yodyeongK/status/1767592314724393208?s=20
https://x.com/SparklingMelona/status/1538252857014722561?s=20
https://x.com/kim_zzyan/status/1767019190886765021?s=20

https://x.com/GTC3418/status/1765978915020145006?s=20

https://x.com/vvvewww/status/1760552391861309542?s=20
https://x.com/book_nutshell/status/1760432186380198192?s=20

https://x.com/psychoseahorse/status/1597243071590436864?s=20

https://x.com/plintherainbo/status/1750894004332597319?s=20

https://x.com/honjabogin/status/1747152853469401098?s=20

https://x.com/psychoseahorse/status/1691733335960424475?s=20
다들 좋은 하루 보내~~~~~


다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자한입두입냠냠 | 작성시간 24.06.11 인생은 기세다!!!!! 아자자!!!!
  • 작성자illooo | 작성시간 24.06.11 고마워 잘봤어
  • 작성자로또1등강쥐 | 작성시간 24.06.11 너무좋다 고마워
  • 작성자비비시스터즈 | 작성시간 24.06.11 너무 좋다
  • 작성자푸헹복강쥐 | 작성시간 24.06.11 울컥하네 ㅠㅠㅠㅠ 잘봤어 고마워
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼